turmalin-kugeln-hde
Turmalin schwarz Kugel

Turmalin schwarz Kugel

Schwarze Turmalin Kugeln kaufen
Turmalin schwarz Kugel
 

Schwarzer Turmalin Kugel 20 mm

 

Schwarzer Turmalin Kugel 25 - 29 mm

 

Schwarzer Turmalin Kugel 30 mm

 

Schwarzer Turmalin Kugel 40 mm

 

Schwarzer Turmalin Kugel 50 mm

 

Schwarzer Turmalin Kugel 60 mm